zzielarz

24 teksty – auto­rem jest zzielarz.

Re­sus­cy­tac­ja marzeń, ago­nia normalności 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 września 2011, 18:19

Na świecie jest wielu sza­leńców, niektórzy mają na to na­wet papier 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 września 2011, 18:36

Sa­mot­ność Ci miłą, gdy w twym życiu jest tyl­ko chwilą 

myśl
zebrała 61 fiszek • 2 sierpnia 2011, 00:46

Marze­nia to coś więcej niż sta­ry płaszcz, za duże bu­ty i ka­pelusz przysłaniający świat. Marze­nia to miej­sce gdzie wszys­tko do siebie pa­suje. Na­wet my, ludzie 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 lipca 2011, 00:52

Najład­niej­szy głos mam jak jes­tem pi­jany, to szcze­ry głos 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 lipca 2011, 17:53

Przy­jaciel zas­ta­nawia się czy coś o to­bie wie. Zna­jomi wiedzą o to­bie wszystko 

myśl
zebrała 44 fiszki • 18 lipca 2011, 23:05

Myślę, czy się zas­ta­nawiam? "oto jest pytanie" 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 czerwca 2011, 18:59

Próżno jest szu­kać zro­zumienia wśród ludzi nie ro­zumiejących siebie samych 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 czerwca 2011, 11:06

Każde­go dnia, uczę się, poz­naję, szu­kam Te­go jed­ne­go... zrozumienia 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 czerwca 2011, 11:40

Człowiek po­siada możli­wość kocha­nia, dla­tego prze­de wszys­tkim kocha siebie 

myśl
zebrała 49 fiszek • 2 czerwca 2011, 16:56
zzielarz

"Ucieknijcie gdzieś i zaciągnijcie się do cyrku. Zróbcie sobie tatuaż, wskoczcie w pociąg. Uprawiajcie ogród i zbierajcie nasiona. Ochajtnijcie się, miejcie dzieci, noście kapelusz. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie kradnijcie. Wszystko musi być proste i jasne. I pamiętajcie, większość tego, co jest najważniejsze w życiu, trudno dostrzec gołym okiem. Wartość jakości chwili, którą spędzacie z innymi, znacznie przewyższa ilość." - Tom Waits

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zzielarz

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność